Aftonbladet, 1997-01-16

Scheike på internet
Sexsekt-ledaren har egen hemsida

Sexsektens Hans Scheike, 72, smiskar sina kvinnor igen. Nu vill han dessutom få andra att göra likadant. Detta genom att marknadsföra sexfilmer och ljudband med hjälp av internettidningen Flashback.På en egen hemsida gör Hans Scheike och hans fyra kvinnor Brita Sylvan, Therese Tassérin, Helene Olofsdotter och Agneta Ogebratt reklam för pornografiska videofilmer och ljudband.
- Det är vackra skildringar av kvinnor som gör sånt de vill göra, hävdar dock Sylvan som för Scheikes talan.
Där finns bilder av nakna underliv och stjärtar rödstrimmiga av smisk. Dessutom Agneta som går i hundkoppel och kvinnor som vill vara hondjur till mannens glädje. Allt mycket laddat. Detta trots att Scheike och hans kvinnor, liksom tidigare, hävdar att smisket är frigörande terapi snarare än sex.

Gav smisk i TV

- Men visst har vi ändrat inriktning en aning. Vi har tonat ner den psykologiska biten eftersom den tydligen är väldigt svår för människor att förstå, fortsätter Sylvan.
"Sektledaren och hans slavinnor" blev kända över hela Sverige sedan Scheike smiskat i TV. Han berättade om terapin. Att han funnit att kvinnor som får smisk befrias från hämningar och psykisk obalans.
Men risterapin väckte anstöt. Uppgifterna ledde också till att flera unga flickor trädde fram och berättade hur de utnyttjats under ett sommarläger på Scheikes gård i Bergslagen.
Detta resulterade i att sektledaren 1988 dömdes till åtta års fängelse för misshandel, sexuellt tvång och otukt med barn. Straffet sänktes senare till sex år. Tre av kvinnorna fick dessutom 18 respektive åtta och sex månaders fängelse.
- Fängelsetiden var pressande, men samtidigt har den gjort oss envisare. Vi vet att vi blir förstådda så småningom, säger Sylvan.
Och tillägger:
- Vi vet ju att vi har nåt bra att erbjuda. . . Hon anser att kvinnor mår bra av att få smisk och att män av att smiska. Att det finns medfött hos könen.
För många låter det som sado-masochism. Hans Scheike började med att marknadsföra sina filmer och ljudband i annonser i speciella tidningar.

Sekten stoppades

Affären var dock inte särskilt lönsam och därför valde han nyligen att gå ut på Algonets sidor på internet.
Men företaget fann att Scheike saluförde pornografiskt material - och stoppade det. Därför vände sig sektledaren i stället till Flashback, som tidigare väckt uppmärksamhet genom att ge röst åt bland annat rasistiska grupperingar.
Allt i yttrandefrihetens namn.
- Yttrandefriheten är värd att bevara. Även människor med avvikande åsikter måste få säga sin mening, säger redaktören Jan Axelsson, som därför publicerar allt han anser håller sig inom lagens ramar.

NyareÄldre