Göteborgs-Posten/Aftonbladet, 1996Göteborgs-Posten 1996-11-04
Sju av tio britter är för skolagaLONDON: Smisk och spö hör till god uppfostran. Så tycker fortfarande många britter och nu vill skolministern att rottingen skall plockas fram ur gömmorna för att man skall få ordning i klasserna.Det skall vara gammaldags moral i år. Och det är inte bara den äldre generationen som tycker så. I går publicerades en opinionsundersökning där 68 procent av britterna stöder aga i skolan. "Alla" talar nu om familjens renässans, hårdare tag och tydligare budskap. Det är den ökande kriminaliteten och disciplinproblemen i skolorna - många har stängts av detta skäl - som gjort att många politiker nu föreslår en återgång till gamla "hederliga" metoder.
Det började med att man skärpte straffen för en rad brott och oftare sade nej till benådningar. Sedan den nuvarande inrikesministern trädde till har antalet fängelsekunder nästan fördubblats.
Det fortsatte med en debatt om hur man skulle komma åt de bakomliggande orsakerna till brott och busliv.


Spöstraff förbjöds 1986 i de statliga skolorna


Nu ser vi alltså förslagen till åtgärder. De duggar, eller snarare vräker ner, över kommittéer och departement. Det handlar om allt från restriktivare abortlagar till återinförande av dödsstraffet. Mitt i ovädret står premiärminister John Major och får, som vanligt, skäll för att han håller med, för att han inte håller med, för att han ändrar åsikt eller för att han inte ändrar åsikt. Senast fick han smäll på fingrarna för att han först klargjorde sin egen inställning till rotting - han gillar det inte - och därefter pressades att bli mer positiv.
Rotting? Ja, det är faktiskt sant. Spöstraff ses av åtskilliga britter som en väg tillbaka till ordning och ödmjukhet. Samma sak gäller smisk i hemmet. Till och med George Carey, den radikale ärkebiskopen av Canterbury, har sagt att han tycker att lite smisk kan vara uttryck för kärlek och engagemang.
Även abortfrågan är alltså uppe till diskussion igen - fast alla betonar att detta är den enskildes ensak. Labourledaren Tony Blair har av den katolska kyrkan i Skottland uppmanats att ta initiativet i etikdebatten. Blair är ju en pånyttfödd kristen och hans fru är troende katolik.
De mer progressiva krafterna i hans parti fruktar nu att Blair skall sluta upp bakom de konservativa strömningarna i samhället. Därför har Blair uppmanat biskoparna att sluta jaga honom. "Abortfrågan får inte göras till partipolitik", sade han, men tillade: "I min familj skulle jag emellertid inte tillåta abort." Naturligtvis var abortanhängarna i partiet inte nöjda med det svaret. Alla vet nu hur man bör rösta för att ligga väl till hos ledaren. Inte heller den katolska kyrkan är nöjd.
I rotting-debatten leder just nu anhängarna över motståndarna. Nu skall lagarna ses över och skolledarna kontaktas. Spöstraffet förbjöds 1986 i statsskolorna. De privata skolorna har kunnat fortsätta - under mjukare former - men de flesta har frivilligt ställt undan rottingen på senare år.


Rätten att slå är kopplad till familjernas ansvar


Kritiska röster saknas naturligtvis inte. En samhällsdebattör, Francis Wheen, undrar om "vi är en nation av barnhatare, straff-fanatiker, moralpredikanter och ömmande ändor". Det finns en sexuell sida av problemet, anser Wheen, men också en trivial och tragisk vardagsattityd.
"Nästan varenda gång jag besöker ett snabbköp hör jag en förälder som hotar sitt barn med stryk. Hur kan detta få pågå? Svaret är deprimerande enkelt: Vi vet att vi själva inte riskerar att straffas."
Smisk och prygel är en del av kulturen här. Det har med privatlivets helgd att göra, med integritet, viktoriansk moral och en stark fokusering på blodsbandsrelationer. Rätten att slå är kopplad till samhällets krav att medborgarna - familjerna - skall ta ett eget ansvar. När normupplösningen skapar oro är det därför kanske inte så konstigt att man reflexmässigt söker sig tillbaka till "den goda tidens" seder och bruk.
Debatten fortsätter. Under tiden tycks ändå de flesta vara överens om att polisens senaste initiativ är ett steg i rätt riktning. Särskilda skolkbussar plockar nu på försök upp ungar som driver omkring på stan. Efter ett förhör i bussen körs "skubbarna" tillbaka till skolan och föräldrarna informeras om vad telningarna har för sig på dagarna. Den första utvärderingen visar att snatterier och annan ungdomskriminalitet har minskat. Och detta utan att man använt vare sig batong eller rotting. Världens bästa polis är, som bekant, obeväpnad.


Aftonbladet 1996-10-27
Biskop: Smisk är bra för barnLONDON. Ärkebiskopen av Canterbury har lagt sig i debatten om barnaga, och hävdar att lite smisk behövs ibland så länge det görs kärleksfullt. För några månader sedan erkände labourledaren Tony Blair att han gett sina barn smisk, och han anser det nödvändigt ibland. Under hösten har barnaga debatterats flitigt i Storbritannien. Förbud liknande det svenska har diskuterats, men motståndet är hårt.

NyareÄldre