Smisk och underordning

Många människor tycker att smisk och BDSM och liknande är konstigt och jag förstår dem. Vem tycker om smärta frågar man sig? Vi människor försöker ju istället allt som oftast att undvika just smärta. Men i mitt fall så är smärtan, t.ex. svedan över stjärten, efter en fysisk tillrättavisning med riset, en del av något mycket större, nämligen förhållandet med min man och kärleken till honom.

I alla förhållanden anser jag att det bör vara en person som leder och styr upp det hela - här är mannen de flesta gångerna den naturlige ledaren och mest lämpad - och i vårt fall är det Michael, min man, som har den rollen. Inte så att jag inte har något att säga till om, för det har jag faktiskt, men det är min man som fattar de avgörande besluten, när det gäller ekonomi t.ex. Både där och i övrigt är jag underordnad Michael. En underordning som jag accepterar med glatt hjärta!

Kvinnlig underordning i dagens samhälle är minst sagt en het potatis. Särskilt feministerna går i taket och talar om "könsförtryck" om "manschauvinism" och om "misshandel", om mannen lägger sin kvinna över knäet och ger henne - ofta välförtjänt - smisk med handen eller något redskap på bara stjärten. De vägrar att acceptera den naturliga underordning som finns i samhället mellan kvinna och man. En underordning, som jag tror är nödvändig för ett lyckligt förhållande och ett fungerande samhälle. Livet får inte bli en tävling mellan mannen och kvinnan, en ständig kamp och konkurrens. Mannen och kvinnans främsta uppgift och dominerande roll är att stödja och hjälpa varandra och ge varandra kärlek. Den naturliga önskan hos kvinnan, att behaga sin man och ordna det bra för honom både i och utanför sängen, blir en naturlig del av denna underordningsprocess.

När vi kommer till den fysiska sidan, blir kvinnans accepterande av mannens rätt att ge henne smisk/aga en bekräftelse på hennes underordning. Vad är en större markering av kvinnans kärlek till mannen, än att hon ger honom rätten att "tukta" sig! Men det är också ett stort förtroende och får inte missbrukas av mannen. Kärleksfullt smisk eller tillrättavisande aga, får aldrig övergå i misshandel. Kvinnan underordnar sig frivilligt, hon är inte och får aldrig bli mannens slav.

smisk

Kärleksfull smisk: Är det bästa som finns. När jag lägger mig över Michaels knän och han drar ned mina trosor och ger mig handsmisk över den nakna stjärten så att det svider så där riktigt skönt, då blir jag avslappnad i hela kroppen - den naturliga reaktionen är att spänna både skinkorna och den övriga kroppen och det tar ett tag att lära sig slappna av trots svedan - och bara ligger där och lämnar ut min kropp till honom. Om handsmisk är en fantastisk upplevelse - även sexuellt - så är smisk med riset en annan femma. Björkriset ger en otrolig sveda och det tar tid att vänja sig. Jag har lärt mig att njuta även av riset och får inte sällan orgasm när "smärttröskeln" är nådd och stjärten inte kan "uthärda mer". Jag har fått några av mina bästa utlösningar, när riset randat rumpan ordentligt, vilket kanske inte direkt varit Michaels avsikt, när han velat utdela en kännbar bestraffning för något ofog jag hittat på.

Tillrättavisande och bestraffande aga: Tillrättavisande och bestraffande aga är inte så helt väsensfrämmande från kärleksfullt smisk. Den ges visserligen för att göra kvinnan uppmärksam på brister i hennes uppförande och beteende och är främst korrigerande, men också bestraffande. Dvs när kvinnan ligger där med sin svidande stjärt, kan hon börja fundera på hur hon ska ändra sitt beteende för att motsvara mannens fordringar. Men även tillrättavisande och bestraffande aga ges med kärlek. Den stora skillnaden är att tillrättavisande/bestraffande aga ges utan direkt samtycke. I vårt fall innebär det att jag mycket väl kan få dra ned byxorna och trosorna mitt under ett TV-program som jag gärna vill se och få ris för dåligt uppförande eller olydnad/"bitchighet", fast jag inte har det minsta lust. Men jag har gett Michael den rätten, vilket är ett stort förtroende, som han inte missbrukar. Tillrättavisande/bestraffande aga är, tycker jag, en naturlig del av kvinnans fostran. En skillnad, i vårt fall, är också att det är fråga om aga (om än kärleksfull), som ska svida ordentligt i stjärten och inte om smisk, som en främst relationsskapande handling och upplevelse.

Underordning och smisk som en del av den sexuella relationen: Givetvis finns i grunden till smisk den sexuella upplevelsen. Att mannen ger sin kvinna smäll på bara stjärten för ju alltid tankarna till total underordning, ja rent av underkastelse och kan göra både deltagarna och eventuella åskådare oerhört sexuellt upphetsade. Själv njuter jag oerhört av att få smisk, till och med av det svidande riset. Som jag berättat tidigare så har jag fått några av mina skönaste orgasmer mitt under en sträng tillrättavisande/bestraffande aga med björkriset. Kort och gott: Svedan och smärtan når en sådan nivå att kroppen inte vet hur den ska hantera de båda storheterna och svarar på det enda sätt den känner - genom en ordentlig utlösning! Ofta går det emellertid inte så långt, utan smisket/agan blir en del av förberedelsen till samlaget. Jag är aldrig så upphetsad och så villig att tillfredsställa Michael, på alla sätt han vill, som efter ordentligt med smisk! Effekten på Michael är den samma. Han blir otroligt hård och faktiskt längre och grövre av att ge mig smisk, vilket jag ju bara är tacksam för!

Sammanfattningsvis kan jag säga att smisk och aga är en fantastisk krydda i våra liv och ger helt nya dimensioner. Jag rekommenderar det starkt, men samtidigt tar det tid att lära sig spelreglerna och att slänga stoltheten överbord och som kvinna ge sig hän i total underordning under mannen. Och en sak till. Alla tycker inte om smisk och smärta och kommer aldrig att göra det. Att försöka tvinga på sin partner en fysisk livsstil av det här slaget leder bara till att hon lämnar förhållandet förr eller senare. Den som bara upplever smärtan och inte lusten i smisket, ska naturligtvis inte ägna sig åt den här livsstilen bara för att behaga sin partner.

Hälsningar och många kramar,

Fredrika

NyareÄldre