Smisk ur kvinnans synvinkel

Jag instämmer med vad många andra tycker i frågan; Var och en går in i en parrelation med väldigt individuella tankar och känslor som har växt fram under livets gång. Så länge som förhållandet är byggt på öppen kommunikation, tillit och djup, ömsesidig kärlek så blomstrar relationen och "rätt eller fel" är inte den fråga som gäller. Vi kvinnor som lever på detta sätt har känslor i fråga om smisk som varierar över tid beroende på ålder, förhållandets tillfälliga status etc. Ibland är det hela svårt att acceptera och andra tider behöver vi faktiskt mer!

Om jag enbart talar för mig själv; Jag väljer att vara underställd min man och att lyda honom! Det är inget som någon bestämde åt mig; Jag är en högutbildad tjej som tog ett välinformerat beslut. Min man kom inte till mig med ett färdigt koncept som det enda rätta för oss. Det var/är ett vägval som jag bedömer som värdefullt och konstruktivt för mig, min man och för vårt förhållande och det var jag som förde fram tanken.

Jag valde alltså att omfatta tanken att han dirigerar i egenskap av "husets herre". Håller jag alltid med honom i hans val? Minsann inte! Ändå - före varje beslut diskuterar vi saken och även om jag inte riktigt förstår hans bedömning så får det bli hans beslut som gäller.

I fråga om smisk; Jag talar nog för MÅNGA kvinnor här när jag vill framhålla att smisk går avsevärt djupare än samlag och orgasm. Det vidrör nivåer som inget annat kan nå. Och ja, jag tror att min man i den stunden förstår att han omfattar hela mig och jag honom. Ord når definitivt inte fram till den platsen och rent ut sagt inte heller sex, inte ens när det är sagolikt!

Smisk, när det är utfört med kärlek och omtanke, är en kraftfull företeelse. Nakenheten, som någon påpekade, tillåter kvinnan att känna friheten från konventionernas tvång och att sedan ligga över sin mans knä utgör en innerlig kontakt och kommunikation som är svår att beskriva på ett enkelt sätt. Kanske det skulle kunna räcka med att säga att det ger en fullödig upplevelse av tillit och komplett undergivenhet ägnad åt mannen i ens liv.
Någon beskrev på pricken kvinnans känslomässiga tillstånd efter smisk som en både psykologisk och fysisk utmattning. Jag tror att det är riktigt eftersom den uppnådda nivån nu är "frisatt" och en fullständig katarsis har upplevts.

Detta kanske inte är allas erfarenhet och vi får respektera den olika effekt som smisk inom en parrelation ger åt var och en av oss.

Så länge som basingredienserna kärlek, tillit och kommunikation finns med så förblir det hela en privatsak mellan kvinnan och hennes man.

NyareÄldre