SMISK-MANUALEN

För er som har problem med att få er flicka/kvinna att sköta sig finns nu hjälp att få genom denna manual. Här beskrivs smiskinstrument, ställningar och andra tips.

Vem bör smiskas och hur ?


Smisk bör ges till samtliga flickor från 12 års ålder och uppåt. Den viktigaste åldern är dock 15-30 år då många kvinnor lägger sig till med diverse olater i dessa åldrar. Smiskets skärpa ökar naturligtvis med åldern. En tolvårig flicka ges smisk med handen och i sällsynta fall med hårborste. Härefter kan livrem och hårborste tillämpas från 13-14 års ålder och vid 15-16 kan björkris och mattpiska börja användas.
All aga skall ges på bar stjärt då det innebär en ökad sveda men även en psykisk skärpning av straffet som det innebär att behöva ta ner sina trosor och visa sig naken. Att flickan tycker det är pinsamt märks framförallt ifrån mitten på tonåren.

Det är viktigt att det finns en fastställd ritual inför aga-tillfället. Aga skall inte ges snabbt och utan förvarning. Det bästa är att informera flickan på morgonen, om att hon kommer erhålla aga vid hemkomst från skola/arbete. Då hinner hon betänka sin olydnad och dessutom bli ordentligt spänd/nervös inför den kommande agan. När agan skall utdelas är det bra om flickan själv får sköta förberedelserna, såsom att själv hämta rottingen, ta fram stol/kuddar att ligga över osv. När flickan så intagit sin smiskställning skall man alltid ändå påpeka att något är fel på hennes ställning. Ge henne instruktioner att ändra på något, det finns alltid förbättringar att göra. Detta att själv behöva få sin stjärt i så bra position som möjligt för smisk är ett mycket bra sätt att visa henne vem som bestämmer.

Ställningar


Över knät


Det här är den vanligaste ställningen för smisk. Den funkar bra i de flesta fall men det kan vara svårt att applicera rotting, mattpiska i denna ställning. Flickan positioneras så att stjärten ligger över ditt högra knä - då får man en bra sving. Din vänsterhand håller du runt flickans midja och med din armbåge trycker du ner flickans rygg så hon böjs ordentligt över knät. Det är ofta ganska pinsamt speciellt för vuxna kvinnor att bli lagda över knät och det ökar den psykiska skärpan av straffet. Benen bör vara något särade, ca 15 cm så hon inte kniper med stjärten. Bångstyriga flickor som inte klarar av att ligga still under agan kan man lägga över enbart vänstra benet och med ditt högra ben klämmer du fast hennes ben. Om hon försöker skydda stjärten med sina händer kan dessa med fördel låsas upp bakom ryggen i sk. polisgrepp.
smisk

Böjd över bord


Här får flickan lägga sig framåtböjd med överkroppen liggandes på bordet. Benen bör vara något särade. Man kan lätt hålla ner flickan med sin vänsterhand samtidigt som man piskar med höger. Fördelen här är att hon inte kan röra sig utan ligger stadigt mot bordet.

Böjd över soff(/stols)rygg


Den här ställningen liknar till stor del böjd över bord med skillnaden att flickan här kan böjas mer framåt och då är det lättare att komma åt lårens insidor och hon får svårare att knipa med stjärten. Det kan också vara lättare att hålla nere henne då hon är mer böjd. En medhjälpare om sådan finnes kan hålla flickans armar så att hon hålls på plats ordentligt vilket kan vara nödvändigt vid hård aga.

På mage på sängen


Den här ställningen funkar väldigt bra när man skall ge smisk med rotting, livrem, björkris och mattpiska. Flickan ligger på mage på sängen och under hennes höfter läggs 2-4 kuddar så stjärten kommer upp och böjs fint. Om sängen står ut från väggen finns också fördelen att man kan gå runt och ge smisk från andra sidan. Det finns också möjlighet att göra fast flickans händer i sänggaveln om hon inte kan ligga still och ta sin aga utan krångel.

På rygg på sängen


Här ligger flickan på rygg på sängen. En kudde läggs under korsryggen och sedan lyfter du upp hennes ben så de är rakt upp. Nu får man en god träffyta på både lår och stjärt och flickan får svårt att röra sig då benen hålls fast. Dessutom ser flickan rappen komma vilket brukar göra de flesta flickor nervösa och på så sätt blir agan än mer smärtsam.

SmiskinstrumentHand


Handen är väl det vanligaste tuktoredskapet och är ett milt till medelhårt redskap. Rätt applicerat kan handsmisk var ganska så smärtsamt.

Handsmisk ger ju också den bästa kontakten mellan den som smiskar och den som smiskas. Man bör ge smisk över hela stjärten och även ner på låren. 40 daskar i minuten är en lagom takt för handsmisk. En tolvåring ges ett par minuters smisk och en 16 åring kan ges upp til 7-8 minuter. Således är 300 daskar inget ovanligt.

Hårborste


Hårborsten är ett mycket omtyckt(och fruktat) tuktoredskap, speciellt i USA där det utnyttjas på nästan varje tonårsflicka. Borsten skall vara av trä för att ge rätt tyngd och hållbarhet. Borstsmisk är ett medelhårt straff och kan ges till den bångstyriga trettonåriga dottern såväl som till den olydiga trettiofemåriga frun. Yngre flickor ges 30-50 daskar och kvinnor ges 100-150 daskar, gärna med en hastighet på 15 daskar per minut. Borstsmisk kan ges både över knät eller med flickan böjd över bord/soffrygg.

Träsked


Smisk med träsked liknar till stor del hårborsten. Det finurliga med träskeden är att man kommer åt områden som kan vara svåra att nå annars. Insidan av låren och insidan av skinkorna är mycket känsliga områden där smisket ofta brukar ha mycket god verkan. Bäst ställning för detta tuktoredskap är över knät. Här kan flickan själv få hjälpa till att exv. sära på sina skinkor med sin högerhand för att du skall komma åt skinkornas insidor.

Livrem


Livremmen är ett medelhårt till tämligen hårt bestraffningssätt. Remmen bör vikas dubbel på mitten. Det är mycket viktigt att se till så inte spänne eller dylikt kan träffa flickan.
12 rapp kan var lämpligt för en 13/14-åring och 35-50 rapp för en vuxen kvinna.
Ha flickan böjd över soffrygg eller bord, även på mage på sängen är effektivt.


Björkris


Björkriset är ett mycket gammalt tuktoredskap. Det har främst använts i de nordiska länderna och England. Att få ris är mycket smärtsamt och bör ges med försiktighet. Yngre flickor, dock ej annat än i undantagsfall till flickor under 16 år, ges ca 18 rapp. Från 19/20-års åldern kan 24-30 rapp ges och från 25-års åldern är 36 rapp OK.

Björkriset skall bestå av 10-12 vidjor helst skurna från ungbjörk och bör ha en längd på 70-80 centimeter. Vintertid är det svårt att få risvidjorna bra och då bör man istället fundera på att använda rotting eller mattpiska. Vidjorna skall mjukas upp i hett vatten och löven tas därefter av. Låt gärna vidjorna stå upp till en dag i vatten. Om man vill öka smärtan mjukas riset upp i saltat vatten. Saltet tränger in i ränderna på rumpan och ger en ytterligare sveda. Ge ett rapp var 15/20 sekund ungefär, det ger optimal effekt då svedan hinner kännas ordentligt innan nästa rapp ges. Risbastu ges bäst med flickan liggande på mage på sängen, helst med tre/fyra kuddar under höften så stjärten får en bra böjning och kommer upp en bit.

Rotting


Rottingen kommer från Asien och togs hem till Europa av engelsmännen för några hundra år sedan. Aga med rotting är hård ! Den bör vara 1 meter lång och minst 0.8 centimeter i grovlek. Det finns ett flertal grovlekar och ju grövre rotting desto mer sveda i rumpan. Rottingaga ges ej till flickor under 16/17 år. I vissa extrema fall kan den börja användas även på 15-åriga flickor med grova olater. Rottingrapp ges med samma intervall som björkrisrapp. Ett dussin rapp är en bra start på en sjuttonåring och ökar sedan med ökande ålder. Mer än två och ett halvt dussin bör ej ges.
Flickan skall stå böjd över bord eller soffrygg eller ligga på rygg på säng när du låter henne smaka rottingen.
rotting

Mattpiska


Mattpiska är något som finns i de flesta svenska hem och den är ett ypperligt effektivt redskap för att tukta en ung kvinna. Piskan skall vara gjord av rotting, alltså ingen plast här.

Mattpiskan liknar i mångt och mycket den vanliga rottingen. Dock har den inte riktigt samma böjlighet och flexibilitet men träffar å andra sidan över en större yta. Den större träffytan gör att slaget inte blir lika hårt som ett rottingslag men ger ju pga. sin konstruktion i realiteten flera slag(ungefär som flera rottingar). Antal rapp och intervall ges som med rotting. En bra ställning för flickan då hon skall ges mattpiskan är knästående vid sängen, med knäna i marken och överkroppen liggandes på sängen. Då får man en bra sving uppifrån och ned på flickans stjärt. Även böjd över bord/soffrygg eller hålla anklarna(se hård aga nedan) fungerar bra.
mattpiska

Hård aga för de flickor som inget annat biter på


Extremt olydiga flickor/kvinnor där det vanliga smisket inte har avsedd verkan behöver hård aga. Den hårda agan bygger inte enbart på ökat antal rapp. Naturligtvis kan fler rapp ges men detta i sig själv har ofta inte fullgod verkan. Det finns några knep att ta till som alla bygger på hur flickans ben är positionerade under agan.

Hemligheten är att flickans ben skall säras maximalt. Ni anar inte vilken verkan detta har på den mest uppstudsiga flicka. Att behöva sära benen är oerhört förnedrande för flickan speciellt då hon vet att hennes vulva och anushål kommer att ligga blottade under agan.

När benen är särade kan flickan inte spänna stjärtmuskulaturen på samma sätt och därmed blir svedan kraftigare. Den bästa ställningen är att flickan ligger på magen på sängen med tre/fyra kuddar under magen/höften. Benen ordentligt särade och flickan skall svanka så mycket som möjligt med ryggen. Då kommer stjärten vara väl böjd, benen särade, och stjärten sticker upp som för att möta smisket. I denna positionen kommer rappen till viss del träffa flickans vulva varvid mycket stor försiktighet måste iaktagas då rotting och mattpiska används. Mitt råd är att inte använda dessa tuktoredskap i denna ställning då risken finns för inre skador på underliv. Björkriset är att föredra i denna position då det är lätt och bara ger en ytlig sveda. Risrappen letar sig in i stjärtens klyfta och smiskar effektivt, detta är oerhört smärtsamt och brukar räcka som skärpning av den vanliga agan.

Om det inte hjälper med att flickans ben är särade enligt ovan används ingefära. Ingefärarot användes från början på hästar vid uppvisningar för att de skulle ha fin svansföring. I england funderade dock en genial lärare fram att man skulle använda den vid aga. Skär till en bit ingefära som är 7-8 centimeter lång och 1-1.5 centimeter tjock, den skall naturligtvis skalas. Bäst är om den är färsk - det skall helst komma lite vätska ur den då man skalar den. Flickan skall positioneras som ovan och därefter sätts ingefäran in i flickans anus. Lite vaselin är ofta nödvändigt för att inte göra inträngandet extra smärtsamt. Nu väntar man 5-10 minuter innan agan påbörjas. Under denna tid kommer det börja svida ordentligt inne i stjärten och flickan kommer sära allt vad hon kan på benen och svanka på ryggen. Ofta börjar flickan gråta redan innan smisket påbörjas. Ingefäran ger alltså en extra sveda inne i stjärten, hjälper flickan att hålla benen särade och motverkar så hon inte kniper med stjärtmuskulaturen då rappen ges vilket i sig är än mer smärtsamt.

Den ovan beskrivna proceduren kan också användas ihop med rotting och mattpiska men då bör flickan stå och hålla sina anklar. Kläd av flickan helt naken, benen säras ca. 70 centimeter, hon böjer sig nu framåt och tar tag om sina anklar. Detta kräver en förhållandevis vig flicka. Nu har man en utomordentlig vy av hennes vulva och anus men det är mindre risk att träffa/skada henne mellan benen. Ingefäran sätts in som ovan och låts verka några minuter. En annan fördel här är att man ser flickans ansikte under agan och att flickan ser rappen komma vilket för vissa ger en extra rädsla/(smärta).

Hopplösa fall


Får man inte önskad effekt med särade ben och ingefära i stjärten kan man prova att öka antalet rapp. Jag tycker björkris med särade ben och ingefära brukar räcka för de allra flesta flickor. Den mest smärtsamma agan som jag utdelar när allt annat är provat bygger på samma som ovan. Flickan liggandes på mage på sängen med kuddar under sig, benen särade, ingefära i stjärten som får verka upp till 15 minuter. Skillnaden här är nu att jag använder ett björkris med 12 vidjor som legat i saltvatten, vilket jag gör små knutar på - 6 knutar på varje spröt av riset (längst ut). Detta ris applicerar jag nu mellan benen på flickan. Jag slår alltså uppifrån och ned mellan benen. Härmed smiskas flickans vulva ordentligt och insidan av skinkorna och låren. Många människor förfäras av denna bestraffning men den är som sagt en sista utväg. Jag ger vanligtvis 2 dussin rapp på detta vis. Detta har räckt i alla fall utom ett då det krävts 3 dussin dessutom två gånger med 2 veckors mellanrum för att komma till botten med problemen.

NyareÄldre